Price-action strategien

fundamental-analyseInvestering i binære optioner er risikabelt, men det behøver ikke at afhænge bare af gætteri eller direkte hasardspil. Fundamental analyse kan hjælpe dig med at foretage bedre forudsigelser og klogere investeringsbeslutninger. En af de nemmeste og mest effektive former for analyse er price-action, og denne vejledning vil sætte dig ind i det.

Definition af Price-action

Price-action er en metode til at forudsige, om en pris vil bevæge sig op eller ned ved at bruge oplysninger om, hvordan prisen allerede bevæger sig. Denne binære optionshandelsmetode er anderledes end både fundamental analyse og teknisk analyse. Mens du med disse handelsmetoder undersøger begivenheder, der har indflydelse på markedet eller på finansielle indikatorer, er price-action baseret på selve aktivets pris.

Brug price-action til din egen fordel

Når du benytter dig af price-action, er det meningen, at du skal bruge aktuelle prisoplysninger for at fastslå mønstre, der gør det lettere at forudsige prisens fremtidige udvikling. Prismønstre er ofte universelle, hvilket vil sige, at du ser de samme fænomener i forskellige slags markeder, uanset om du handler binære optioner med aktier, Forex, indekser eller råvarer.

Her er et eksempel på at bruge price-action til Forex handel. Et almindeligt price-action mønster er de 4 indre søjler. På et candlestick diagram ligner mønstret 4 små søjler, der alle kan være inden i søjlen fra den foregående investeringstidsramme.

Hvis du ser 4 indre søjler, viser det, at aktivprisen er ved at bryde ud. For at benytte dig af dette, kan du foretage en dobbelt One-Touch binær optionshandel med et udløsersæt på hver side af formationen på afstand, som du kan beregne baseret på historiske prisbevægelser. Fordi der er stor chance for, at prisen vil røre et af de to punkter, vil du højst sandsynligt ende med en vellykket handel.

price-actionPrice-action bruges som regel til at beslutte hvor og hvornår du bør indgå en binær optionshandel. Det er vigtigt at forstå, at dette kun er en del af en smart binær optionshandelsstrategi. Du skal også kunne identificere, hvornår det er det rette tidspunkt til at forlade en handel tidligt, hvis du har valgt en mægler, der giver dig mulighed for at sælge en binær option før dens udløbstid, så du kan begrænse tab.

Pålideligheden af price-action varierer. Markedsforhold kan gribe ind i, hvor pålidelig denne metode for binær optionshandel er, hvilket gør det vigtigt, at du også ser på markedets samlede udvikling baseret på, hvordan markedet opfører sig, før du tager en investeringsbeslutning baseret udelukkende på price-action. Mange investorer, der bruger price-action oplysninger, kombinerer dem med andre handelsmetoder for at tage beslutninger, der er så kvalificerede som muligt.

Du kan få en fornemmelse af, hvornår du skal bruge en price-action binær optionshandelsmetode ved at eksperimentere med en demokonto for binær optionshandel. En demokonto vil give dig mulighed for at foretage binære optionshandler, der ikke involverer rigtige penge, så du kan se hvor god du er til at forudsige prisbevægelser med price-action.