Lysestagediagrammer

candlestick chart

Som en blanding mellem et linjediagram og et søjlediagram, giver lysestagediagrammer flere oplysninger end de fleste almindelige finansielle diagrammer. Meget nyttige til at identificere, om købere eller sælgere styrer markedet på ethvert givent tidspunkt, lysestagediagrammer er en af de bedste finansielle diagrammer til binære options investorer. At bruge dem kan hjælpe med at lave mere præcise forudsigelser om prisbevægelserne på de aktiver, du ønsker at handle med.

Lysestagediagrammer: Hvad det er, og hvordan man læser dem

Når du ser et lysestagediagram, kan du se med det samme, hvorfor det hedder som det gør – diagrammerne er sammensat af rektangulære blokke med tynde søjler foroven og forneden, hvilket får dem til at ligne stearinlys. Disse stearinlys er placeret på et diagram, der ligner den type, der anvendes til linjegrafer. For at læse dem skal du undersøge:

  • Søjlerne. Søjlerne er den opridsede eller skraverede rektangulære del af et lysestagediagram. Søjlen fortæller dig, om aktien sluttede over eller under salgsprisen, den begyndte med. Normalt angiver røde søjler, at aktivet er lukket til en lavere pris end dets åbningspris, mens grønne søjler betyder, at aktivet lukkede på handelsdagen til en højere pris end dets åbningspris. Størrelsen af søjlen angiver, hvor meget prisen på aktivet har flyttet sig fra åbning til lukning på en handelsdag. Længere stearinlys er et tegn på, at der var større købs- eller salgspres i handelsperioden. Hver søjle repræsenterer aktiekursen for en bestemt periode, som en dag, en time eller et 15-minutters interval.
  • Vægerne. Også kaldet skyggerne, vægerne er de smalle linjer, der stikker ud af toppen og bunden af lysestagediagrammet. Den øverste væge viser dig den højeste pris, som et aktiv handles på i den repræsenterede periode, mens den nederste væge angiver den laveste handlede pris. Når du ser en lang væge, ved du, at der har været et skift i adfærd, såsom et pludseligt udsalg, udfald i pris eller opbremsning af handel.

Brug lysestagediagrammer til Handel med Binære Optioner binary option chart

Lysestagediagrammer kan bruges til at forudsige fremtidig markedsadfærd. Ved at identificere tegn kendt som finansielle indikatorer, kan du beslutte, om det er bedst at købe eller sælge en binær option. Kendt som prisshandlingshandel, er denne strategi ofte anbefalet af eksperter til begyndere indenfor handel med binære optioner.

Følgende diagrammønstre og vendunger kan hjælpe dig med at begynde at spotte tendenser på markedet. Den bedste måde at blive fortrolig med dem er at bruge tid på at studere lysestagediagrammer og bruge binære optioner handel demo konti til at eksperimentere med at lave handler baseret på de data, de leverer. Husk, at dette er en meget nedskåret liste; der er mange andre diagramindikatorer, der kan udledes ved at studere lysestagediagrammer.

  • Opslugning

Hvad det er: opslugning er, når du ser et lys med en lille søjle og derefter et stearinlys, der er større i begge ender ved siden af. Med andre ord, det andet lys opsluger den første.

Hvad det betyder: At se opslugninger i toppen af en tendens kan indikere et opadgående marked. I bunden af en trend, kan det indikere et nedadgående marked.

  • Doji

Hvad det er: Et doji er et enkelt lys, som næsten ikke har nogen forskel mellem åbnings- og slutkurserne, hvilket gør, at det kommer til at ligne et kryds på diagrammet.

Hvad det betyder: Dojier viser, at investorerne var tilbageholdende med at købe eller sælge et bestemt aktiv, og at der kan være en større tendens i pris på vej.

  • Morgenstjerne

Hvad det er: En morgenstjerne er et lys med en kort krop placeret mellem to længere lys i bunden af en trend på vej nedad.

Hvad det betyder: En morgenstjerne er en indikator for, at markedet er ved at blive opadgående.

  • Stjerneskud

Hvad det er: Et stjerneskud er et kort lys med en lang væge, der findes over et længere lys i toppen af en opadgående trend.

Hvad det betyder: Et stjerneskud er en indikator for, at markedet er ved at blive nedadgående.

  • Hammerenbinary option

Hvad det er: En hammer er et lysestagediagram med en meget lang, lavere væge og en lille firkantet boks øverst, giver det en hammerform.

Hvad det betyder: En hammer angiver, at prisen på en aktie faldt hurtigt efter åbningen af handelsperioden, men derefter samledes til at slutte over den laveste pris.

  • Omvendt Hammer

Hvad det er: En omvendt hammer har en meget lang, højere væge med en lille firkantet boks i bunden, der ligner en hammer på hovedet.

Hvad det betyder: En omvendt hammer indikerer, at prisen på en aktie steg hurtigt efter åbningen af handelsperioden, men derefter faldt til at slutte et godt stykke under den højeste pris.

  • Snurretop

Hvad det er: En snurretop er et lys, der har lange væger i både top og bund og en kort søjle i mellem, hvilket får det til at ligne et barns snurretop.

Hvad det betyder: Normalt betyder en snurretop, at der er usikkerhed i, hvordan prisen på et aktiv vil bevæge sig.

Få lysestagediagrammer

Nogle mæglere har kortlægningspakker, der vil give dig adgang til lysestagediagrammer. Du kan også finde gratis lysestagediagrammer online.