Ordliste

binaere-optionsverdenNår du begynder at udforske den binære optionsverden, kan du regne med at støde på en del udtryk, der er helt nye for dig. Mens disse ord kan være forvirrende i begyndelsen, er de helt ligetil, når først du forstår, hvad de betyder. Denne ordliste giver dig en række udtryk forbundet med binære optioner og deres definitioner, og den er designet til at hjælpe både nybegyndere og eksperter, der er gamle i gårde, med at fortolke oplysninger og forstå artikler og tip ark om binær optionshandel. Hvis der mangler et udtryk i ordlisten, skal du endelig sige til. Vi vil meget gerne tilføje det.

Arbitrage

Når man køber og sælger investeringer på samme tid for at tjene penge på uoverensstemmelse i priserne.

At the Money

Begreb, der bruges til at beskrive, når strikeprisen på en binær option svarer til prisen på dens aktie

Bear spænd

En strategi for binær optionshandel, hvor en investor tjener flest penge, når aktien, der er tilknyttet optionen, falder og i pris og har større risiko for at miste penge, hvis aktien stiger i pris

Beta

Data der viser, hvor sandsynligt det er, at en aktiepris afspejler de fremherskende tendenser i markedet baseret på historiske resultater

Binære optioner

En investering, der betaler et fast beløb eller ikke betaler noget på udløbstidspunktet

Bullish optionsstrategier

En binær optionshandelsstrategi, hvor investoren tjener flest penge, når aktien, der er knyttet til optionen, stiger i pris

Call optioner

Binær option, der giver ret til at købe det tilknyttede værdipapir til en bestemt pris inden for et fast, forudbestemt tidsrum

Dagshandlende

Investorer, som handler med flere binære optioner hver dag

Delta

Tal, der repræsenteres af, hvor meget prisen på en binær option vil flytte sig sammenlignet med, hvor meget prisen på det egentlige aktiv vil flytte sig. Alle call optioner har positive delta tal og alle put optioner har negative delta tal

binaer-optionDelta neutral

Udtryk for en situation, hvor positive delta optioner og negative delta optioner opvejer hinanden for at skabe en position, hvor der ikke er nogen gevinst eller tab i værdi, når prisen på den tilknyttede investering fluktuerer en anelse

Derivativer

Ethvert investeringsprodukt, der får sin værdi, i det mindste delvist, fra et andet investeringsprodukts egenskaber. Binære optioner er derivativer, og det er futures også

Dobbelt præmieforretning

At købe eller sælge et lige stort antal puts og calls med identiske udløbstider

Finansielt instrument

En investering, der har monetær værdi i sig selv og kan overføre monetær værdi. Eksempler på finansielle instrumenter omfatter aktier, kontanter, optioner, futures og ædle metaller.

Gamma

Tal, der repræsenteres af den hastighed, hvormed deltaet af en aktie option ændrer sig med en enhed af prisen på den tilknyttede investering

Grækere

De matematiske oplysninger, der bruges til at beregne prisen på aktie optioner

Handelsinterval

De højeste og laveste priser, en aktie handles til og alle værdier mellem disse priser

Hedging

Handelsstrategi, som bruges i håb om at reducere risiko forbundet med andre handler

Indeks futures

En kontrakt forbundet med futures i et bestemt indeks på markedet

Indikatorer

Finansielle oplysninger og statistikker, der bruges til at evaluere, hvor robust økonomien er og til at identificere økonomiske tendenser; Eksempler på indikatorer omfatter inflationssatser, ansættelses- og arbejdsløshedstal og information om rentesatser.

Inflation

Udtrykket for den hastighed, hvormed priser for varer og tjenester stiger

Indledende marginkrav

Begreb, der dækker det minimumsbeløb, du skal have i en investeringskonto for at holde positionen åben

IPO

Forkortelse for Initial Public Offering, hvilket er det, man kalder det første udbud af en privat virksomheds aktier til offentligheden

In-the-money option

En put option, hvor der er en højere strike pris end prisen på den tilknyttede future eller en call option, hvor der er en lavere strikepris end prisen på den tilknyttede future

Indre værdi

Den værdi, en binær option ville have, hvis den udløb med den nuværende pris

Intervalkontrakt

At købe eller sælge en put option, der er out-of-the-money og en call option på nøjagtigt samme instrument med identiske udløbstider. Med denne situation vil du kun tjene penge, hvis der er meget stor ændring i prisen på det tilknyttede instrument

Kapitalstruktur

En metode til at øge gevinst og tab. Kapitalstruktur, der sommetider kaldes gearing, bruges som regel, når man køber et aktiv med lånte midler

Køb til at åbne
handels

Udtryk for at købe binære optioner med den forventning, at priserne stiger

Købs-/Tilbudsspænd

Forskellen mellem det beløb en sælger er villig til at acceptere for et salg og det beløb en potentiel køber er villig til at betale. Normalt vil binære optioner, der har højere likviditet et mindre købs-/tilbudsspænd, og optioner med lavere likviditet vil have et større købs-/tilbudsspænd

Købskurs

Det beløb en potentiel køber er villig til at bruge på et salgomfatter aktier, kontanter, optioner, futures og ædle metaller.

Kontant afregning

Binær option, der giver profit i form af kontanter i stedet for som det aktiv, der er tilknyttet optionen

Kontraktstørrelse

Størrelsen på det konkrete aktiv, der er tilknyttet bestemte binære optionskontrakter

Kontraktneutral hedging

En strategi, der bruges i binær optionshandel, statisk hedging er når en investor køber en put option og sælger en put option.

Kort

En salgsposition, der udtages med den forventning, at et aktivs markedspris vil falde

Lang

En købsposition, der udtages med den forventning, at et aktivs markedspris vil stige

Lagging indikator

Udtryk, man bruger for en økonomisk indikator, der følger et lands økonomiske aktivitet i stedet for at komme før

Leading indikatorer

Udtryk, man bruger for en økonomisk indikator, der kommer før og forudsiger et lands økonomiske aktivitet

LIBOR

Forkortelse for London Interbank Offered Rate.

Lukke

Det man kalder slutningen af handelsdagen, når den endelige pris for ting på visse markeder beregnes

Margin

Minimumsbeløb, du skal have på en handelskonto for at beholde alle de åbne positioner, du har

Margin call

Når kreditafdelingen beder om indbetaling af yderligere midler på grund af, at pengene er blevet brugt op af tab

Modstandsniveau

En pristærskel, som værdien af et værdipapir sandsynligvis ikke vil overskride

Nulpunkt

Punkt hvor en strategi for binær optionshandel holder på formue i stedet for at tjene eller tabe penge

Option

En afledt investering, der giver ret til at købe (også kaldet call) eller sælge (også kaldet put) en bestemt mængde aktier til en forudbestemt pris inden for en fastlagt tidsramme

Option, amerikansk stil

En slags binær optionskontrakt, som kan indløses til enhver tid fra købstidspunktet til det fastlagte udløbstidspunkt.

Optionsskriver

Et andet navn for optionssælgeren, den person, der giver tilladelse til, at en handel finder sted til en bestemt pris på et tidspunkt i fremtiden

Out-of-the-money option

Udtryk, der bruges for en call option, hvor strikeprisen er større end den egentlige markedspris på det tilknyttede værdipapir

Portefølje

En samling af alle en investors investeringer

Put option

Binær option, der giver ret til at sælge det tilknyttede værdipapir til en forudbestemt pris inden for en fastlagt tidsramme

Realtid

En notering af den nyeste pris på en obligation eller aktie, der gives i netop det øjeblik værdien blev noteret

Spænd
handelsinterval

Det beløb, der adskiller købs- og salgsprisen for et finansielt instrument

Sidste handelsdag

Den sidste dag, du kan lukke eller åbne en bestemt binær optionshandel. Dette er ikke nødvendigvis samme dato som udløbsdatoen

Spotmarked

En slags marked, hvor råvarer købes og derefter sælges kontant uden at leveringen lader vente på sig

Stop-loss ordre

En ordre til en mægler, der giver vedkommende besked om at lukke din position på et tidspunkt, hvor prisen flytter sig på en måde, der er ugunstig for dig

Stop ordre

En ordre til at købe eller sælge til en pris, der er ugunstig sammenlignet med, når der er handel på markedet

Strikepris

Pris pr. individuel aktie, hvor en tilknyttet aktie kan købes eller sælges af optionsejeren, hvis vedkommende vælger at udøve kontrakten

Støtteniveau

Lav tærskel for et værdipapir, hvor det er usandsynligt, at dets pris vil falde endnu mere

Teknisk analyse

En komplet analyse af et bestemt finansmarked, der viser i detaljer, hvordan det har klaret sig, ved at analysere historiske oplysninger og identificere tendenser

Tilbud

Det beløb en potentiel sælger er villig til at acceptere for et salg

Tilbudskurs

Det beløb en potentiel sælger er villig til at acceptere for et salg

Udløbsdato

Den dag den binære optionskontrakt ender

Udløbstid

Det tidspunkt en binær optionskontrakt ender

Underliggende aktiv

Det marked eller det specifikke værdipapir et derivats priser er knyttet til. Kaldes sommetider et tilknyttet aktiv

Udøve

Udtryk for, når investoren udøver de rettigheder, der er udpenslet i de vilkår, han accepterede, da han købte den binære optionskontrakt. En, der har et call kan købe værdipapiret, mens en, der har et put, kan sælge værdipapiret

Udøvelsespris

Det finansielle punkt eller den pris en binær option skal nå for at den, der har optionen, kan købe eller sælge det tilknyttede værdipapir

Værdiløst udløb

De punkt, hvor hele værdien af monetære binære optioner er tabt og de kan nå deres udløbstidspunkt

Volatilitet

Udtryk, der bruges til at beskrive hurtige ændringer eller ekstreme højde- og lavpunkter i et marked

Ydre værdi

Beløb der adskiller prisen på en option og dens indre værdi. Kaldes sommetider “Premium værdi” eller “Tidsværdi”.